Παιδοπνευμονολογικη Κλινικη

Η Παιδοπνευμονολογική Kλινική στο Νοσοκομείο ‘‘Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ’’ άρχισε τη λειτουργία της το 1998 και είναι το μοναδικό τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς για παιδιά που υποφέρουν με αναπνευστικές παθήσεις στην Κύπρο. Στόχος και σκοπός της Κλινικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας στα παιδιά με απλά και σύνθετα αναπνευστικά προβλήματα, εφαρμόζοντας πρωτόκολλα διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας βασισμένα σε επικαιροποιημένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Στην Παιδοπνευμονολογική Κλινική παρακολουθούνται παιδιά με προβλήματα που αφορούν όλο το φάσμα της Παιδοπνευμονολογίας, όπως άσθμα, χρόνιες και οξείες βρογχίτιδες, χρόνιο βήχα, θορυβώδη αναπνοή, λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, επιπλεγμένες πνευμονίες, βρογχεκτασίες, συγγενείς παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, βρογχοπνευμονική δυσπλασία, συστηματικές παθήσεις με εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα, καθώς και ασθενείς με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και παιδιά που υποστηρίζονται από μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό στο σπίτι. Επίσης, η Κλινική αποτελεί εθνικό κέντρο αναφοράς και παρακολούθησης χρόνιων κληρονομικών πνευμονοπαθειών, όπως η Κυστική Ίνωση και η Πρωτοπαθής Δυσκινησία των Κροσσών, όπου η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση αποτρέπουν ή επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου.

Η Παιδοπνευμονολογική Κλινική συμμετέχει από το 2018 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για σπάνιες αναπνευστικές παθήσεις (European Reference Network – ERN-LUNG). Τον Οκτώβριο του 2021 εγκρίθηκε η συμμετοχή της ως πλήρες μέλος στο ERN-LUΝG PCD Core έπειτα από αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασθενείς με Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών. Επιπλέον η κλινική είναι μέλος του Δικτύου Κλινικών Δοκιμών Clinical Trials Network (CTN) για την Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών.

Τον Μάιο 2022, η Παιδοπνευμονολογική Κλινική ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες εξωτερικής πιστοποίησης με βάση τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 15224:2016 για τις ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες που προσφέρει.

Ιατρικες και Εργαστηριακες εξετασεις

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Σπιρομέτρηση Τομογραφία Ηλεκτρικής Εμπέδησης Σύστημα Ταλαντωσιμετρίας Μέθοδος 'Εκπλυσης Αερίων με Πολλαπλές Αναπνοές Μέτρηση Κλασματικού Εκπνεόμενου Μονοξειδίου του Αζώτου (FeNO)

Χρησιμοποιούμε συνήθεις όσο και εξελιγμένες δοκιμασίες πνευμονικής λειτουργίας για διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, όπως:

Σπιρομέτρηση

Για να πραγματοποιηθεί μια εξέταση σπιρομέτρησης, ζητείται από τον ασθενή να φυσήξει με δύναμη σε ένα επιστόμιο που είναι συνδεδεμένο με μια φορητή ηλεκτρονική συσκευή. Επειδή απαιτεί τη συνεργασία του ασθενούς, η εξέταση είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί από την όψιμη προσχολική ηλικία και μετά. Επιτυγχάνεται η μέτρηση του όγκου των πνευμόνων και των εκπνευστικών ροών, οι οποίες αντανακλούν τη λειτουργία των κεντρικών αεραγωγών. Στο εργαστήριό μας διατίθενται δύο φορητά σπιρόμετρα Vitalograph.

Μέθοδος 'Εκπλυσης Αερίων με Πολλαπλές Αναπνοές

Η τεχνική  αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συνεργασία από τον ασθενή και επομένως είναι εφικτή η εκτέλεσή της ήδη από τη βρεφική ηλικία. Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με το σύστημα έκπλυσης αερίων EXHALYZER D (Ecomedics AG), το οποίο επιτρέπει τη μέτρηση του όγκου των πνευμόνων και την εκτίμηση της λειτουργίας των περιφερειακών αεραγωγών, καθώς και του βαθμού ανομοιογενούς αερισμού του πνεύμονα (με χρήση του Δείκτη Κάθαρσης των Πνευμόνων, Lung Clearance Index, LCI).

Τομογραφία Ηλεκτρικής Εμπέδησης

Η τομογραφία ηλεκτρικής εμπέδησης (ENLIGHT 2100, Innoventiv, BE) είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος λειτουργικής απεικόνισης του πνεύμονα που καταγράφει τοπικές διαφορές στην εμπέδηση της θωρακικής κοιλότητας και παρέχει πληροφορίες για την κατανομή του αερισμού στους πνεύμονες χωρίς τη χρήση ακτινοβολίας.

Μέτρηση Κλασματικού Εκπνεόμενου Μονοξειδίου του Αζώτου (FeNO)

Η συγκέντρωση FeNO είναι δείκτης αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών και μετριέται φυσώντας αργά και σταθερά σε μια συσκευή. Το εργαστήριό μας διαθέτει έναν αναλυτή χημειοφωταύγειας νιτρικού οξειδίου της Ecomedics CLD88sp και τρεις φορητές συσκευές Circassia NIOX VERO FeNO με ηλεκτροχημικό αισθητήρα.

Σύστημα Ταλαντωσιμετρίας

Η εξαναγκασμένη ταλαντωσιμετρία είναι μη επεμβατική μέθοδος που εκτιμά τις μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος υπό διαφορετικές συχνότητες και μετρά πνευμονικές αντιστάσεις. Το εργαστήριό μας διαθέτει το σύστημα Resmon V3 (Restech).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΟΣΣΩΝ - Μέτρηση Ρινικού Μονοξειδίου του Αζώτου (NO) Μικροσκόπιο Υπερταχείας Ψηφιακής Βιντεοσκόπησης (HSVM) Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο (ΗΜ) Διέλευσης (Transmission Electron Microscope, TEM) Γενετική Ανάλυση Μονάδα Κυτταροκαλλιέργειας Κροσσωτού Επιθηλίου

Το εργαστήριό μας χρησιμοποιεί διαγνωστικές μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας για την ΠΔΚ, με βάση τις πιο πρόσφατες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία  (Lucas J et al, Eur Respir J 2017):

Μέτρηση Ρινικού Μονοξειδίου του Αζώτου (NO)

Η μέτρηση της εκπνεόμενης ρινικής συγκέντρωσης ΝΟ χρησιμοποιείται ως διαγνωστική εξέταση για την ΠΔΚ, αφού οι ασθενείς με ΠΔΚ έχουν χαμηλές τιμές ρινικού ΝΟ. Το εργαστήριό μας χρησιμοποιεί τον αναλυτή νιτρικού οξειδίου της Ecomedics CLD88sp.

Μικροσκόπιο Υπερταχείας Ψηφιακής Βιντεοσκόπησης (HSVM)

Το HSVM χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της κινητικότητας των κροσσών ex vivo, στον ιστό που συλλέγεται με ρινική βιοψία. Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο για αυτόν τον σκοπό με το αυτοματοποιημένο σύστημα SAVA, υπερταχεία ψηφιακή κάμερα Basler scA640 και μικροσκόπιο αντιθέτου φάσεως (Axiovent 200M, Carl Zeiss AG).

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο (ΗΜ) Διέλευσης (Transmission Electron Microscope, TEM)

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ο ιστός που συλλέγεται μέσω της ρινικής βιοψίας υποβάλλεται σε περαιτέρω ανάλυση για τη μελέτη της μικροδομής των κροσσών με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TALOS L120C).

Γενετική Ανάλυση

Σε συνεργασία με τη Βιοτράπεζα (CY Biobank) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα δείγματα αίματος που συλλέγονται, υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία για γενετική ανάλυση για τον εντοπισμό μεταλλάξεων που προκαλούν την  ΠΔΚ.

Μονάδα Κυτταροκαλλιέργειας Κροσσωτού Επιθηλίου

Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας και Μοριακής Εμβρυολογίας, Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα ρινικά επιθηλιακά κύτταρα που συλλέγονται κατά τη ρινική βιοψία, καλλιεργούνται σε συνθήκες air liquid interface (ALI) (χρησιμοποιώντας επωαστήρα Memmert ICO 150 CO2) που επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση της κινητικότητας των κροσσών για ερευνητικούς σκοπούς.

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ

Η ενδοσκόπηση χρησιμοποιείται για την εξέταση των ανώτερων και κατώτερων  με εύκαμπτα βρογχοσκόπια, για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με την πλήρη σειρά παιδιατρικών βρογχοσκοπίων εξωτερικής διαμέτρου από 2,2 έως 3,8 mm που επιτρέπουν τον ενδοσκοπικό έλεγχο των αεραγωγών από πρόωρα βρέφη έως εφήβους.

24ΩΡΗ ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΙΑ

Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης σε βρέφη και παιδιά με την εισαγωγή ενός καθετήρα στον οισοφάγο. Για τη διενέργεια 24ωρων μελετών αντίστασιομετρίας – pH του οισοφάγου, το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Ohmega MMS της Laborie.

Ενδονοσοκομειακη Περιθαλψη και Καλυψη

Στην Παιδοπνευμονολογική Κλινική λειτουργούν τακτικά ιατρεία καθημερινά (Δευτέρα με Παρασκευή) για αντιμετώπιση περιστατικών τα οποία παραπέμπονται από προσωπικούς ή ειδικούς ιατρούς. Ασθενείς που χρήζουν ενδονοσοκομειακής φροντίδας νοσηλεύονται ανάλογα με την ηλικία και την κλινικής τους κατάσταση στους γενικούς παιδιατρικούς θαλάμους ή τις εντατικές μονάδες παίδων και νεογνών υπό την επίβλεψη της Παιδοπνευμονολογικής Κλινικής σε συνεργασία με τους ιατρούς  των αντίστοιχων τμημάτων.

 

Για ραντεβού λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή καθημερινά (22-405116), από τις 08:00 έως τις 13:00.

Επικοινωνια με οικογενεια και ασθενεις

Οι γιατροί της Παιδοπνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ‘‘Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ’’ είναι πάντοτε διαθέσιμοι για άμεση και συνεχή επικοινωνία με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε οποιαδήποτε φάση της πορείας της νόσου τους για να επεξηγήσουν άμεσα και αποτελεσματικά πιθανές απορίες που μπορεί να προκύψουν για τη διάγνωση, την πορεία της νόσου και τη θεραπεία που ακολουθούν. Η Κλινική επίσης έχει υιοθετήσει το θεσμό του ‘‘Εξειδικευμένου Νοσηλευτή’’ (Nurse Specialist) και οι νοσηλευτές της, μετά από πολυετή εκπαίδευση και εμπειρία, αναλαμβάνουν ιδιαίτερο ρόλο στην επικοινωνία και καθοδήγηση των ασθενών και των οικογενειών τους στην επαφή τους με το Νοσοκομείο και στη διαδρομή τους μέσα από τα διάφορα στάδια της παρακολούθησης, αξιολόγησης και θεραπείας της νόσου τους.

Εξωτερικη Πιστοποιηση Ποιοτητας

Τον Μάιο 2022, η Παιδοπνευμονολογική Κλινική  του Νοσοκομείου ‘‘Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ’’, με καθοδήγηση των Παιδοπνευμονολόγων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει πιστοποιηθεί με επιτυχία με βάση τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 15224:2016 για τις ενδο-νοσοκομειακές και εξω-νοσοκομειακές υπηρεσίες που προσφέρει στους ασθενείς της.

Επίσης, κατά το 2021, η Παιδοπνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, εγκρίθηκε ως πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για σπάνια νοσήματα του πνεύμονα (ERN – LUNG), για το νόσημα της Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας των Κροσσών (PCD core). Η πιστοποίηση επιτεύχθηκε μετά από εκτενή αξιολόγηση και επιτόπιο έλεγχο λειτουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, η Κλινική είναι μέλος του Δικτύου Κλινικών Δοκιμών (Clinical Trials Network – CTN) για την Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας και την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τη νόσο.