ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι στον […]

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας στη τελική συνάντηση του προγράμματος BEAT-PCD

Το εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας και η Υπηρεσία Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας των Κροσσών εκπροσωπήθηκαν στη τελική συνάντηση του προγράμματος COST: BEAT-PCD (Better […]