Καταιγίδες σκόνης και δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης και ενημέρωση του κοινού

Καταιγίδες σκόνης και δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης και ενημέρωση του κοινού

Ο συνεργάτης του εργαστηρίου και του προγράμματος LIFE MEDEA, Δρ Πετρος Μουζουρίδης, μιλά για τις καταιγίδες σκόνης, τα διαθέσιμα μετεωρολογικά εργαλεία για πρόβλεψη τους καθώς και για την διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος LIFE MEDEA που στοχεύει στην έγκαιρη...