ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι στον ιό, καθώς η νόσος COVID μπορεί να επιδεινώσει σοβαρά τη λειτουργία του αναπνευστικού τους συστήματος, γι αυτό οφείλουν να...
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (14/04/2020)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (14/04/2020)

Σε πρόσφατη ανασκόπηση [Ludvigsson 2020] 45 δημοσιευμένων επιστημονικών δημοσιεύσεων από την 1η Ιανουαρίου έως 19η Μαρτίου 2020, φαίνεται ότι τα παιδιά αποτελούν το 1-5% των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19, συχνά εμφανίζουν ηπιότερη νόσο από τους ενήλικες, ενώ οι...