Ποιοι ειμαστε

Το εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας αποτελεί μέρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επικεφαλής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Παιδιατρικής, Παιδοπνευμονολόγος Δρ Παναγιώτης Γιάλλουρος και αριθμεί 12 μέλη (ακαδημαϊκούς, μεταδιδακτορικούς, ερευνητές). Συνολικά, το εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας και το δίκτυο των συνεργατών του αποτελούν μία ομάδα επαγγελματιών υγείας από διάφορες ειδικότητες (κλινικοί ιατροί, νοσοκόμοι, φυσιοθεραπευτές) και ερευνητές.

Το εργαστήριο παρέχει εκπαίδευση και κλινικές υπηρεσίες ενώ παράγει έρευνα στο τομέα των αναπνευστικών παθήσεων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σπάνιες, κληρονομικές, αναπνευστικές παθήσεις όπως η Πρωτοπαθής Δυσκινησία των Κροσσών και η Κυστική Ίνωση. Επιπρόσθετα το εργαστήριο δραστηριοποιείται στην έρευνα σχετικά με την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία, κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις των αέριων ρύπων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων σε κοινές αναπνευστικές παθήσεις όπως το Άσθμα.

TΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παναγιώτης Γιάλλουρος

Παναγιώτης Γιάλλουρος

Καθηγητής Παιδιατρικής

Ο Δρ. Παναγιώτης Γιάλλουρος είναι Καθηγητής Παιδιατρικής και Παιδοπνευμονολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεφαλής του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας της Σχολής. Είναι Ειδικός Παιδοπνευμονολόγος και ιδρυτής της Παιδοπνευμονολογικής Κλινικής στο  τριτοβάθμιο νοσοκομείο παίδων ‘Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’’ στη Λευκωσία και υπεύθυνος για τις Κλινικές για την Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών (ΠΔΚ) και την Κυστική Ίνωση (ΚΙ). Συμμετέχει ενεργά σε επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες για τις κύριες πνευμονοπάθειες της παιδικής ηλικίας, όπως το άσθμα, η ΠΔΚ και ΚΙ, όπως επίσης σε μελέτες για την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία, κύρια διερευνώντας την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και άλλων επιδράσεων από το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής στην υγεία των παιδιών. Μέχρι σήμερα, ο καθηγητής Γιάλλουρος έχει συντονίσει πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στους τομείς των αναπνευστικών παθήσεων, της δημόσιας υγείας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει >110 δημοσιεύσεις στο PubMed.

Παναγιώτης Κουής

Παναγιώτης Κουής

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας – Υπεύθυνος Έργου

Ο Δρ. Παναγιώτης Κούης είναι βιολόγος και κάτοχος MSc στη Μοριακή Ιατρική και PhD στην Περιβαλλοντική Υγεία. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας και από το 2017 υπεύθυνος έργου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE MEDEA. Συμμετέχει επίσης σε διαγνωστικές δοκιμές για την ΠΔΚ και συντονίζει την εκτέλεση δοκιμών παρατήρησης και τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών σε ομάδες ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος και την επιδημιολογία των αναπνευστικών παθήσεων καθώς και τη μελέτη των επιπτώσεων  περιβαλλοντικών εκθέσεων και της κλιματικής αλλαγής στη δημόσια υγεία.

Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου

Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου

Λέκτορας Παιδιατρικής

Η Δρ. Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου είναι παιδοπνευμονολόγος,  λέκτορας Παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ανατομίας στη Βέρνη της Ελβετίας. Εργάζεται ως Ειδική Παιδοπνευμονολόγος στην Παιδοπνευμονολογική Κλινική και διευθύνει το εργαστήριο αναπνευστικής  λειτουργίας του τριτοβάθμιου νοσοκομείου ‘Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’’, ενώ είναι μέλος του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στην λειτουργία του αναπτυσσόμενου πνεύμονα, με ιδιαίτερη εστίαση στην αξιοπιστία, επαναληψιμότητα και ακρίβεια των νέων τεχνικών μέτρησης της αναπνευστικής λειτουργίας, όπως η έκπλυση αερίων με πολλαπλές αναπνοές.

Ανδρέας Αναγιωτός

Ανδρέας Αναγιωτός

Ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής – Τραχήλου

Ο Δρ. Ανδρέας Αναγιωτός είναι Ειδικός Ωτορινολαρυγγολόγος, Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Τα κλινικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ωτορινολαρυγγολογικών προβλημάτων, όπως η πρόληψη απώλειας της ακοής, τα κοχλιακά εμφυτεύματα, η χειρουργική του χολοστεατώματος και οι ωτο-ρινο-λαρυγγολογικές (ΩΡΛ) επιπλοκές στην ΠΔΚ. Αυτό το διάστημα είναι επικεφαλής ερευνητής στην Κύπρο της προοπτικής διεθνούς κοόρτης ασθενών με ΠΔΚ (μελέτη EPIC-PCD). Συμμετέχει στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών, αλλά και φοιτητών ιατρικής ως Ειδικός Επιστήμονας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρασκευή Κιννή

Παρασκευή Κιννή

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Η κα. Παρασκευή Κιννή είναι χημικός με μεταπτυχιακό τίτλο MSc στην Επιδημιολογία και τη Βιοστατιστική. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας από το 2017 και από το 2021 είναι υποψήφια διδάκτωρ στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE MEDEA, συνεισφέροντας κυρίως στη στρατολόγηση ασθενών, την εκτέλεση επιτόπιων μετρήσεων και τη στατιστική ανάλυση δεδομένων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνική επιδημιολογία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την επίδραση άλλων περιβαλλοντικών εκθέσεων σε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, όπως τα παιδιά με άσθμα.

Αντώνης Μηχανικού

Αντώνης Μηχανικού

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Ο κ. Αντώνης Μηχανικού είναι χημικός και αυτή την περίοδο πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας από το 2018 και συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE MEDEA ως υπεύθυνος ερευνητής για τις επιτόπιες μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη συλλογή δεδομένων υγείας και φυσικής δραστηριότητας με χρήση φορητών αισθητήρων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της τεχνολογίας των φορητών αισθητήρων στην αξιολόγηση εκθέσεων σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και των επιδράσεων τους στη συμπεριφορά ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού.

Ανδρέας Ματθαίου

Ανδρέας Ματθαίου

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Ο Δρ. Ανδρέας Ματθαίου είναι ιατρός που πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο την εκπαίδευση του στην ειδικότητα της πνευμονολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη βιοϊατρική έρευνα, πρωταρχικά στον τομέα των αναπνευστικών κληρονομικών παθήσεων όπως η ΠΔΚ και η ΚΙ.

Συνεργατες

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κωνσταντίνος Δέλτας

Κωνσταντίνος Δέλτας

Καθηγητής Ιατρικής & Μοριακής Γενετικής

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Δέλτας είναι καθηγητής Ιατρικής και Μοριακής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ο ιδρυτής και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Μοριακής Ιατρικής και πιο πρόσφατα του Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζας και Βιοϊατρικής Έρευνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι εκτεταμένα και περιλαμβάνουν τη γενετική των κληρονομικών παθήσεων των νεφρών, τις κληρονομικές καρδιακές παθήσεις και την αναζήτηση βιοδεικτών για τη διάγνωση και την πρόγνωση νοσημάτων.

Σταύρος Χ. Κάσινος

Σταύρος Χ. Κάσινος

Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Ο Δρ. Σταύρος Κάσσινος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου UCY-CompSci και της Διακρατικής Μονάδας Έρευνας Fusion στην Κύπρο (FUTURE-CY). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αριθμητική προσομοίωση και μοντελοποίηση πολύπλοκων φυσικών συστημάτων. Ο απώτερος στόχος της έρευνάς του είναι η κατανόηση των θεμελιωδών διεργασιών σε πολύπλοκα συστήματα και η εφαρμογή αυτής της κατανόησης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών μηχανικής.

Παναγιώτης Μπαργιώτας

Παναγιώτης Μπαργιώτας

Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας

Ο Δρ. Παναγιώτης Μπαργιώτας είναι Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Ύπνου και Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη νευροφυσιολογική διερεύνηση των διαταραχών ύπνου-αφύπνισης (π.χ διαταραχή συμπεριφοράς στον ΡΕΜ ύπνο, υπνηλία, αντίληψη υπνηλίας, κόπωση και απάθεια)  σε ασθενείς με νευροεκφυλιστικά νοσήματα και κυρίως στη νόσο Πάρκινσον. Οι ερευνητικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων, συμπεριφορικών τέστ και νευροφυσιολογικών εργαλείων (πολυυπνογραφία και ειδική ηλεκτρομυογραφία, MSLT, MWT).

Πάρης Σκουρίδης

Πάρης Σκουρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών

Ο Δρ. Πάρης Σκουρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεφαλής του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας. Είναι επικεφαλής της μοναδικής υποδομής Xenopus στην Κύπρο και είναι ο συντονιστής του έργου του Ιδρύματος Προώθησης έρευνας  “Ciliary Adhesions and their role in Ciliogenesis and Ciliary function”. Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στους κυτταρικούς και μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην οργάνωση των δημιουργούμενων ιστών και της μορφογένεσης, καθώς και στη γένεση-συναρμολόγηση των κροσσών και στον προσανατολισμό της βλεννοκροσσωτής κάθαρσης.

Γεώργιος Νικολόπουλος

Γεώργιος Νικολόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας

Ο Δρ. Γεώργιος Νικολόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κύριος ερευνητής του προγράμματος BeAT Heat – «Βιομετεωρολογική προσέγγιση του θερμικού περιβάλλοντος και υγεία: επίπτωση στη δημόσια υγεία και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού» (χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Κύπρος – Νησίδες Αριστείας). Υπήρξε ο κύριος ερευνητής στην Ελλάδα και στην Κύπρο της πολυκεντρικής παρέμβασης πρόληψης του HIV «Transmission Reduction Intervention Project – TRIP» (χρηματοδότηση: United States National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη δημόσια υγεία, την περιβαλλοντική επιδημιολογία και την επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων.

Κωνσταντίνος Πίτσιος

Κωνσταντίνος Πίτσιος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Πίτσιος είναι αλλεργιολόγος και διδάσκει φυσιολογία και ανοσολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE MEDEA και είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της αλλεργικής ευαισθητοποίησης σε παιδιά με άσθμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανοσοθεραπεία, την αλλεργική ευαισθητοποίηση και τις κλινικές της επιπτώσεις, καθώς και τη μελέτη της τροφικής αλλεργίας.

Πέτρος Μουζουρίδης

Πέτρος Μουζουρίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Δρ. Πέτρος Μουζουρίδης έχει σπουδάσει Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες και είναι κάτοχος PhD στην Περιβαλλοντική Μηχανική. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής (EFMLab) του Τμήματος Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Αυτή την περίοδο συνεργάζεται με το Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE MEDEA και σε άλλα έργα που εξετάζουν τις επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μοντελοποίηση ατμοσφαιρικών αλλαγών, δυναμικές της ροής αέρα και τη μοντελοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές.

Ανδρέας Ελευθερίου

Ανδρέας Ελευθερίου

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Ο κ. Ανδρέας Ελευθερίου έχει σπουδάσει Περιβαλλοντική Γεωγραφία και είναι διδάκτωρ στον τομέα της Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής (EFMLab) στο Τμήμα Πολιτικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα LIFE MEDEA  ως ερευνητής μετεωρολογίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αίγλη Ευρυβιάδου

Αίγλη Ευρυβιάδου

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

Η Δρ Αίγλη Ευρυβιάδου είναι μοριακός βιολόγος με PhD στην Καρδιαγγειακή Επιστήμη. Εργάζεται στο Εργαστήριο Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχει στη διάγνωση της ΠΔΚ με αξιολόγηση της κινητικότητας των κροσσών και με την καλλιέργεια κροσσωτών κυττάρων του ρινικού επιθηλίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την αναπνευστική φυσιολογία και τη μοριακή παθολογία.

Συνεργατες

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νίκος Μίτλεττον

Νίκος Μίτλεττον

Αναπληρωτής Καθηγητής Μεθοδολογίας Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας και Βιοστατιστικής

Ο Δρ. Νίκος Μίντλετον είναι στατιστικός με PhD στην Επιδημιολογία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο πεδίο της επιδημιολογίας χρόνιων νοσημάτων (π.χ. άσθμα, καρκίνος), της ψυχικής υγείας και της γεωγραφικής επιδημιολογίας, με ιδιαίτερη εστίαση στις ανισότητες υγείας των πληθυσμών και τους κοινωνικούς και φυσικούς περιβαλλοντικούς καθοριστές της υγείας.

Συνεργατες

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σουζάνα Αχιλλέως

Σουζάνα Αχιλλέως

Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Υγείας

Η Δρ. Σουζάνα Αχιλλέως είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Υγείας του Πληθυσμού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι υπεύθυνη για τις μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πλαίσιο του έργου LIFE MEDEA. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της έκθεσης, την περιβαλλοντική επιδημιολογία, τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα τη διερεύνηση των πηγών, της μεταφοράς και των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων σκόνης στην ανθρώπινη υγεία.

Μάριος Λεμονάρης

Μάριος Λεμονάρης

Φοιτητής Ιατρικής

Ο κ. Μάριος Λεμονάρης είναι πτυχιούχος Βιοϊατρικής Επιστήμης και αυτή την περίοδο κάνει ιατρικές σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE MEDEA και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες των αναπνευστικών παθήσεων.

Συνεργατες

Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Φοίβος Ιωάννου

Φοίβος Ιωάννου

Εξειδικευμένος Νοσηλευτής

Ο Δρ Φοίβος ​​Ιωάννου πρόσφατα απέκτησε τον τίτλο PhD και είναι εξειδικευμένος νοσηλευτής στην Παιδοπνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου ‘Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ’. Έχει πολυετή εμπειρία στη νοσηλευτική κλινική φροντίδα παιδιών με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις στο εργαστήριο αναπνευστικής  λειτουργίας της Κλινικής. Η έρευνα του Δρ. Ιωάννου επικεντρώθηκε στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΠΔΚ.

Μαρκέλα Μάρκου

Μαρκέλα Μάρκου

Υπεύθυνη Μικροβιολογικού Τμήματος

Η Δρ. Μαρκέλα Μάρκου είναι κλινική μικροβιολόγος, υπεύθυνη για τις καλλιέργειες μικροβιολογικών δειγμάτων από ασθενείς ΠΔΚ, ΚΙ και άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον μοριακό χαρακτηρισμό των στελεχών της ψευδομονάδας που απομονώνονται από αναπνευστικά δείγματα ασθενών με ΠΔΚ και ΚΙ.

Αριστούλα Τολιοπούλου

Αριστούλα Τολιοπούλου

Φυσιοθεραπεύτρια

 Η κα. Αριστούλα Τολιοπούλου είναι φυσιοθεραπεύτρια για παιδιά και μέλος της εταιρείας φυσιοθεραπευτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι κάτοχος BSc (Hons) στην Αθλητική Αποκατάσταση και Bsc (Hons) στη Φυσικοθεραπεία από το Πανεπιστήμιο του Salford, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εργαστεί στο παιδιατρικό νοσοκομείο Great Ormond Street στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναπνευστική φυσικοθεραπεία και απέκτησε εξειδικευμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, εργαζόμενη τόσο με παιδιατρικούς όσο και με ενήλικες ασθενείς με ΠΔΚ και ΚΙ.

Συνεργατες

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Μιχαήλ Παναγιωτίδης

Μιχαήλ Παναγιωτίδης

Καθηγητής – Ανώτερος Επιστήμονας

 Ο Δρ. Μιχαήλ Παναγιωτίδης είναι Καθηγητής, στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, και Επικεφαλής του Γενετικής του Καρκίνου, Θεραπευτικής & Υπερδομικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους μηχανισμούς καρκινογένεσης, γενετική καρκίνου και επιγενετική, θεραπευτική καρκίνου, βιοδείκτες καρκίνου, μοριακή διαγνωστική και στη διατροφή και πρόληψη του καρκίνου.

Ανδρέας Χατζησάββας

Ανδρέας Χατζησάββας

Καθηγητής - Ανώτερος Επιστήμονας

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζησάββας είναι Καθηγητής της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και Ανώτερος Επιστήμονας στο τμήμα Γενετικής του Καρκίνου, Θεραπευτικής & Υπερδομικής Παθολογίας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έχει δραστηριοποιηθεί στην έρευνα της γενετικής και της επιδημιολογίας του καρκίνου, καθώς και στην έρευνα στους τομείς των αναπνευστικών, νεφρολογικών, μιτοχονδριακών και νευρομυϊκών διαταραχών.

Κυριάκος Κυριάκου

Κυριάκος Κυριάκου

Επίτιμος Καθηγητής

Ο Δρ. Κυριάκος Κυριάκου είναι Επίτιμος Καθηγητής της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και Ιδρυτής του Τμήματος Γενετικής του Καρκίνου, Θεραπευτικής & Υπερδομικής Παθολογίας (παλαιότερα γνωστό ως Τμήμα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας/Μοριακής Παθολογίας). Είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, καθώς και στη Γενετική του Καρκίνου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μοριακή παθολογία και τη γενετική επιδημιολογία του καρκίνου, των νεφρικών παθήσεων και των διαταραχών των κροσσών.

Μαρία Λοϊζίδου

Μαρία Λοϊζίδου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Η Δρ. Μαρία Λοϊζίδου κατέχει PhD στη Γενετική του Καρκίνου/Γενετική Επιδημιολογία και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Καρκίνου Γενετικής, Θεραπευτικής & Υπερδομικής Παθολογίας. Έχει δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη και επικύρωση νέων διαγνωστικών δοκιμασιών μοριακής γενετικής για την κληρονομική προδιάθεση στον καρκίνο, τα οποία αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει το Ινστιτούτο Νεφρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Η Μαρία ασχολείται επίσης με γενετικές εξετάσεις για διάγνωση της ΠΔΚ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη του καρκίνου τόσο σε ερευνητικό όσο και σε διαγνωστικό επίπεδο.

Λουίζα Ποταμίτη

Λουίζα Ποταμίτη

Εργαστηριακή Επιστημονική Συνεργάτης

Η κα. Λουίζα Ποταμίτη είναι Εργαστηριακή Επιστημονική Υπεύθυνη στο Τμήμα Γενετικής του Καρκίνου, Θεραπευτικής & Υπερδομικής Παθολογίας και κάτοχος MSc στη μοριακή γενετική. Ασχολείται με τις διαγνωστικές δοκιμασίες για τη ΠΔΚ και πιο συγκεκριμένα με την επεξεργασία των δειγμάτων και την απεικόνιση της μικροδομής των κροσσών με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TEM) . Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μοριακή παθολογία των κροσσών και άλλων διαταραχών.

Συνεργατες

Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ

Πέτρος Κουτράκης

Πέτρος Κουτράκης

Καθηγητής Περιβαλλοντικών Επιστημών

Ο Δρ. Πέτρος Κουτράκης είναι Επικεφαλής του Προγράμματος Έκθεσης, Επιδημιολογίας και Κινδύνου και Διευθυντής του Κέντρου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας  στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ των ΗΠΑ. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες μελέτες  για την ποιότητα του αέρα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή και συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE MEDEA ως ειδικός σύμβουλος στην εκτέλεση μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνικών μέτρησης της ανθρώπινης έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και στη διερεύνηση των πηγών, της μεταφοράς και της τύχης των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Στεφανία Παπαθεοδώρου

Στεφανία Παπαθεοδώρου

Λέκτορας Επιδημιολογίας

Η Δρ. Στεφανία Παπαθεοδώρου είναι μαιευτήρας και γυναικολόγος και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους παράγοντες κινδύνου και σε παρεμβάσεις για πρόληψη του πρόωρου τοκετού, έγκαιρη διάγνωση εμβρυικών παθήσεων, επίτευξη  εγκυμοσύνης και απώλεια εγκυμοσύνης. Έχει ασχοληθεί με τις μεθόδους της μετα-ανάλυσης και της συστημικής ανασκόπησης για την υπο-βοήθηση της λήψης κλινικών αποφάσεων, καθώς και με προηγμένες επιδημιολογικές μεθόδους (όπως το τεστ υπερβάλλουσας σημασίας και το ανώτατο όριο αξιοπιστίας).

Συνεργατες

Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Μαρία Κάκκουρα

Μαρία Κάκκουρα

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

Η Δρ. Μαρία Κάκκουρα είναι βιολόγος με PhD στη Μοριακή Ιατρική. Συμμετέχει στο πρόγραμμα LIFE MEDEA και σε άλλα έργα του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσιολογίας. Η έρευνά της περιλαμβάνει τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διατροφής και κινδύνου μη μεταδοτικών ασθενειών, καθώς επίσης και των επιπτώσεων ακραίων περιβαλλοντικών εκθέσεων όπως οι ψηλές θερμοκρασίες και οι καταιγίδες σκόνης της ερήμου στην υγεία.

Συνεργατες

Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ιωάννης Τσολάκης

Ιωάννης Τσολάκης

Ειδικευόμενος Παιδιατρικής

Ο Δρ. Ιωάννης Τσολάκης είναι ιατρός που πραγματοποιεί αυτήν την περίοδο την εκπαίδευσή του στην ειδικότητα της παιδιατρική στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κλινική έρευνα σε αναπνευστικά κληρονομικά νοσήματα, όπως η ΠΔΚ.

Συνεργατες

Ιατρική Σχολή του Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σκεύη Στυλιανού-Ρήγα

Σκεύη Στυλιανού-Ρήγα

Παιδίατρος-Νεογνολόγος

Η Δρ. Σκεύη Στυλιανού-Ρήγα είναι παιδίατρος-νεογνολόγος και πραγματοποιεί τις διδακτορικές της σπουδές σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον περιλαμβάνει τη μελέτη της επίδραση κοινωνικοοικονομικών και άλλων παραγόντων κινδύνων σε περιγεννητικούς δείκτες υγείας.