Μέλη του εργαστηρίου έλαβαν μέρος στην 2η ετήσια συνάντηση του προγράμματος LIFE MEDEA που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης 29-30 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση της προόδου του προγράμματος ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για τις επιπτώσεις των καταιγίδων σκόνης στην υγεία μέσω από σειρά διαλέξεων από επιστήμονες με πολλά χρόνια εμπειρία στη μελέτη των καταιγίδων σκόνης στη Μεσόγειο και αλλού.