Το εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας και η Υπηρεσία Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας των Κροσσών εκπροσωπήθηκαν στη τελική συνάντηση του προγράμματος COST: BEAT-PCD (Better Experimental Approaches to treat PCD) που πραγματοποιήθηκε στο Πόζναν της Πολωνίας μεταξύ 26 και 29 Μαρτίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε η μελέτη του εργαστηρίου μας με τίτλο “Development and psychometric validation  of the Greek version of the adult QOL-PCD questionnaire: preliminary results” η οποία πήρε βραβείο καλύτερης μελέτης στο τομέα της κλινικής έρευνας.